توجه
  • Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

احداث محل چاه و جاده دسترسی چاه موقعیت E026N نار

احداث جاده دسترسی و محل چاه شماره 31 در کوههای نار به شرکت سروش صنعت پارس واگذار گردید

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

تاریخ شروع: 91/06/06

مدت زمان: 6 ماه

{gallery}projects/13{/gallery}