زمینه های فعالیت

 

  • طراحي، مهندسي، بررسي هاي فني و اقتصادي طرح هاي صنعتي
  • انجام مطالعات امکان سنجی(Feasibility Study)
  • احداث، راه اندازي، نگهداري و بهره برداري از خطوط لوله، شبكه، تجهيزات و تاسيسات پالايش و انتقال در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
  • ارائه خدمات مشاوره فني و بازرگاني و بررسي هاي تخصصي
  • اجراي پروژه به صورت خدمات مهندسي، تامين كالا و كارهاي ساختماني (EPC) در صنايع نفـت، گاز و  پتروشيمي
  • ارائه خدمات بازرگاني و تامين كالاي  پروژه ها
  • كنترل و مديريت  پروژه (MC)