توجه
  • Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

احداث محل چاه و جاده دسترسی چاه موقعیت W045S نار

احداث جاده دسترسی و محل چاه شماره 32 در کوههای نار شهرستان جم به شرکت سروش صنعت پارس واگذار گردید

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

تاریخ شروع: 91/05/31

مدت زمان: 12 ماه

{gallery}projects/12{/gallery}