توجه
  • Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

احداث چاه و جاده دسترسي چاه موقعيت W027N نار

احداث جاده دسترسی و محل چاه شماره 30 در کوههای نار به شرکت سروش صنعت پارس واگذار گردید

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

تاریخ شروع: 90/07/16

مدت زمان: 5 ماه

{gallery}projects/10{/gallery}