عمليات ساختماني و تاسيساتي ساختمان جديد الاحداث سازمان هوايي

 تهیه کالا و ساخت سریع مساحتی معادل 2000 متر مربع جهت تاسیس پژوهشکده سازمان صنایع هوایی در سال 1386 با کاربری اداری و پژوهشی همراه با تهیه  و راه اندازی کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی به شرکت سروش صنعت واگذار گردید

کارفرما: سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

تاریخ شروع: اول مهر ماه 86

مدت زمان:  4 ماه